Политика на поверителност

Информация относно търговеца:


 1. Наименование: "Гесима-79" ЕООД

 2. ЕИК/БУЛСТАТ: 202977541

 3. Седалище и адрес на управление: Р България, гр. Малко Търново, п.к. 8162
  ж.к. Майор Вишняев, бл. 3, вх. 1, ет. 4, ап. 11

 4. Телефон: +359 886 88 99 90


Информация относно компетентния надзорен орган:


1. Наименование: Комисия за защита на личните данни

2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, п.к. 1592, бул. ”Проф. Цветан Лазаров” №2

3. Данни за кореспонденция: гр. София, бул. ”Проф. Цветан Лазаров” №2

4. Телефон: 02/ 915 3 518

5. E-mail: kzld@cpdp.bg

6. Уеб сайт: www.cpdp.bg


"Гесима-79" ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.


Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни, както и за Вашите права. "Гесима-79" ЕООД се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.


Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Ние не продаваме вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Стремим се да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.


Основание за събиране, обработка и съхранение на Вашите лични данни


"Гесима-79" ЕООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за обработване, доставка, изработка на избраните от вас продукти. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и наблюдение на направените покупки. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на "Гесима-79" ЕООД.


Личната информация която събираме за изпълнение на вашата поръчка.


При поръчка от сайта ни, регистрация или управление на профил, който вече сте създали: Име, Фамилия, телефон за връзка, адрес за доставка. Ако сте си направили профил в нашия сайт, системата ще регистрира вашата парола и потребителско име, IP адрес и e-mail адрес.


При издаване на фактура: име на фирмата/организацията, ЕИК, адрес по регистрация, Материално отговорно лице, както и данните за доставка: Име, Фамилия, адрес за доставка, телефон за връзка, e-mail.


Разкриване на вашите лични данни


В дадени случаи "Гесима-79" ЕООД може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори - подизпълнители, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността ни. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел услугите които ви предлагаме да бъдат изпълнени спрямо вашите изисквания за доставка. Личните Ви данни няма да бъдат споделяни с трети страни за техни маркетингови цели.


За случаите, в които "Гесима-79" ЕООД споделя информация за Вас с трети лица – доставчици, подизпълнители, можем да Ви уверим, че спрямо сключените договори между нас, предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.


Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – "Гесима-79" ЕООД да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.


Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.


Защита на личните данни


Всички служители на "Гесима-79" ЕООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.


Нашите служители са инструктирани да не разкриват личните данни на клиента, освен ако това не е наложително спрямо действащите Закони в Република България или дадено съгласието на клиента за разкриване на данните му пред получателя на доставения продукт.


Съхранение на лични данни


Данните, които вписвате при регистрация или поръчка в нашия онлайн магазин, се съхраняват в определения от закона времеви интервал. След изтичането на този срок данните се заличават от цялата система, както и от нашите партньори. При желание от ваша страна данните Ви могат да бъдат заличени спрямо законите, действащи в Република България.


Вашите права относно личните Ви данни


Ако сте предоставили Ваши лични данни на "Гесима-79" ЕООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:


 • да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата ни.
  - право на достъп до личните Ви данни, обработвани от "Гесима-79" ЕООД;

 • право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
  - право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

 • правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
  - право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;

 • право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.


Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на e-mail: zehtinotgyrciq@gmail.com


Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп. Редакция или заличаване на данни може да бъде извършено само след като сме установили самоличността Ви, за да изключим възможността някой друг да се представя за вас, в тези случай се свързваме с посочения от вас телефон или e-mail, за да потвърдите желаната от вас корекция. Заличаването на лични данни може да бъде изпълнено след изтичането на законовия срок за съхранението им на Република България.


Непълнолетни потребители


Политиката на "Гесима-79" ЕООД относно непълнолетните потребители при изпълнението на поръчката, е възможно да се доставят определени артикули, но след доставка и уведомление за изпълнена поръчка се заличават всички данни на клиента. Ако не сме били уведомени, че клиента е непълнолетен, моля да се свържете с нас за да заличим данните от системата ни.Актуализиране


"Гесима-79" ЕООД запазва правото си да актуализира информацията относно защитата на личните Ви данни, спрямо законовите разпоредби в Република България.Контакти


Можете да се свържете с нас на посочения телефон: +359 886 88 99 90 или на e-mail: zehtinotgyrciq@gmail.com.